Left Flag
Right Flag

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám CP 2020/2021

22.06.2020 - Oznamy

SLOVAK LINES - vyžiadanie pripomienok
k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov
2020/2021

V súvislosti s prípravou CP prímestskej autobusovej dopravy
k celoštátnym zmenám CP pre obdobie platnosti 2020/2021.
oznamujeme možnosť zaslania požiadaviek a pripomienok
Vašich občanov k súčastne platným cestovným poriadkom.
Predmetné požiadavky, resp. pripomienky je potrebné zaslať
do termínu 23.08.2020