Left Flag
Right Flag

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022

30.10.2022 - Oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022
       
Pernek      
       
Kandidáti na starostu    
       
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Martin Ledník, Ing. Nezávislý kandidát 255
       
Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva    
       
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Miroslav Bokes, Ing. Nezávislý kandidát 230
2 Zuzana Zajíčková, Ing., MBA, Nezávislý kandidát 202
3 Andrej Višňovský Nezávislý kandidát 197
4 Vratko Piruš, Ing. Nezávislý kandidát 166
5 Helena Danielová, MVDr. Nezávislý kandidát 163
6 Milan Vanga, Mgr., Nezávislý kandidát 163
7 Marian Beliansky, Mgr. Nezávislý kandidát 141
Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
8 Ivan Kahanec Nezávislý kandidát 130
9 Lukáš Chadalík, JUDr., PhDr., Mgr. Nezávislý kandidát 117
10 Zuzana  Pallová, Mgr. Nezávislý kandidát 103
       
 Volebná štatistika    
       
Popis Počet Volebná účasť  
Počet volebných okrskov 1 48,45%  
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 743  
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok 360