Left Flag
Right Flag

VYČISTENIE KORYTA MLYNSKÉHO NÁHONU

25.03.2024 - Oznamy

VYČISTENIE KORYTA MLYNSKÉHO NÁHONU

Prosíme vlastníkov pozemkov, cez ktoré preteká "Mlynský náhon"
o vyčistenie jeho koryta.
Po vyčistení bude vodný tok opäť obnovený.
Taktiež žiadame občanov, aby do vodných tokov nevypúšťali obsah žúmp.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie