Left Flag
Right Flag

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru

Obrázok ku správe: Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru
30.10.2019 - Oznamy

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru
V priestore záhrady bývalej Drevenice
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP
 
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa tento rok podarilo revitalizovať záhradu bývalej Drevenice a vybudovať tu Fit-park a osadiť mobiliár (lavičky, smetné koše). Záhrada bola zanedbaná a zarastená náletovými drevinami a kríkmi. V prvok kroku sa vypílili náletové dreviny, vytrhali sa pne a korene a vykonali sa terénne úpravy. Ďalej sa vybetónovali pätky, na ktoré sa osadila workoutová zostava a prvky vonkajšieho fitness. Vo finálnej fáze sa vykonala finálna príprava pôdy a výsev trávnika. Posledným krokom bolo osadenie lavičiek a smetných košov. Celková výška investície bola 11 257,10 €, z toho finančná podpora z Nadácie SPP bola 10 080,00 € a spolufinancovanie obce bolo 1 177,10 €. Časť prác (čistenie priestoru, príprava pôdy a výsev trávnika, osadenie lavičiek a smetných košov) sa realizovala formou brigád. Týmto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto projektu.

 

Súbory na stiahnutie