Left Flag
Right Flag

Voľné pracovné miesto - spoločný stavebný úrad

13.10.2021 - Oznamy

Spoločný stavebný úrad so sídlom v Rohožníku v súlade
s § 6 ods.1 zák.č.552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje
o voľnom pracovnom mieste na Spoločnom obecnom úrade.
Viac informácii v prílohe.