Left Flag
Right Flag

Voľby prezidenta SR - adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu


Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
voľby prezidenta SR 2019 :
evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk