Left Flag
Right Flag

Voľby do NR SR 2020 - kontakt delegovanie členov OVK

12.12.2019 - Oznamy

E- mail adresa obce Pernek pre elektronickú komunikáciu pre voľby do NR SR v roku 2020
evidencia@pernek.sk

Pre voľby do Národnej rady SR bude mať obec Pernek 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť bude v zasadačke OcÚ , Pernek 48.
Telefonický kontakt : 034/ 7784 123

e-mail kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK :
evidencia@pernek.sk

e-mail kontakt na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :
evidencia@pernek.sk