Left Flag
Right Flag

Voľby do EP 2019 konané 25.5.2019 informácie pre voliča a výsledky volieb


Voľby do EP 2019 konané 25.5.2019 delegovanie členov OVK


Pre voľby  do Európskeho parlamentu  konané dňa 25.5.2019 je vytvorený  1 volebný okrsok. 
Volebná miestnosť bude v zasadačke OcÚ, Pernek 48 ,.
  
Elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:     
 evidencia@pernek.sk
Adresa : Obecný úrad, 900 53 Pernek 48
 
Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR:  
 evidencia@pernek.sk
Adresa : Obecný úrad , 90053 Pernek 48
 
Telefonický kontakt :    Pevná linka: 034/7784 123
 

Oznam - delegovanie člena a náhradníka do OVK voľby do Európskeho parlamentu


Do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu môže
delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická
strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola
zaregistrovaná.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno
doručiť do 1.4.2019 v listinnej forme počas pracovných hodín OcÚ,
alebo elektronicky na emailovú adresu :
evidencia@pernek.sk,  alebo dana.micekova@pernek.sk 

Súbory na stiahnutie