Left Flag
Right Flag

Verejná výsadba

03.01.2023 - Obec

     V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka sme boli úspešní s projektom Verejná výsadba v obci Pernek, ktorá bola pokračovaním a dokončením projektu Sadbovej úpravy na dolnom konci. Bola nám schválená dotácia vo výške 5.200,00 € s povinným 25% spolufinancovaním. Za tieto finančné prostriedky sa podarilo zrealizovať výsadbu na zvyšných piatich zelených pásoch vedľa cesty v smere na Malacky po autobusovú zastávku. V blízkosti dolnej križovatky bola osadená lavička a smetný kôš. Celkové náklady na projekt boli 7.113,20 €.