Left Flag
Right Flag

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 2018

05.12.2018

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa konalo 5.12.2018 v kultúrnom dome. Slávnostnú atmosféru podporili aj mnohí pozvaní hostia.