Left Flag
Right Flag

Úspešná žiadosť o dotáciu z dotačnej schémy INDIVIDUÁLNA DOTÁCIA BSK

20.11.2021 - Oznamy

. Úspešná žiadosť o dotáciu z dotačnej schémy INDIVIDUÁLNA DOTÁCIA BSK
 
Jednou z úspešných žiadostí, o ktoré Obec Pernek žiadala tomto roku, bola žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Individuálna dotácia BSK 2021. Žiadali sme úhradu časti nákladov projektu Zlepšenie starostlivosti o zeleň a miestne komunikácie zvýšením technického vybavenia obce Pernek. Konkrétne sme žiadali sumu 5.000,00 € na kúpu Rotačnej kosačky, Zametacej rotačnej kefy so zbernou bedňou a Štiepkovača konárov. Z požadovanej sumy nám bolo schválených 3.000,00 €. Celkové náklady projektu sú 7.185,59 € a spolufinancovanie obcou 4.185,59 €.
 
Zametacia kefa so zbernou bedňou + rotačná kosačka

 
 
 
 
 
 

Súbory na stiahnutie