Left Flag
Right Flag

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obrázok ku správe: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
08.02.2021 - Oznamy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Pernek oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 52,103 %.