Left Flag
Right Flag

Urgentné zdravotné prípady od januára 2021 - informácie

28.09.2020 - Oznamy

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú
akútne zdravotné prípady v čase od 22. hod.- 6.00 hod. smerovať
do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy
a Skalice.
V prílohe informácie sú najčastejšie otázky a odpovede ako bude
od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba.
Zverejnené sú aj  na úradnej tabuli obce.