Left Flag
Right Flag

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa


Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením na matričnom úrade.

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz matky a otca
  • Rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená viac ako 300 dní
  • Úmrtný list manžela, ak je vdova
 

Správny poplatok:

Bez správneho poplatku
0 €
 
Doba vybavenia Na počkanie
 

Vybavuje :

 
Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk