Left Flag
Right Flag

Štatistické údaje


 • Poloha obce od Bratislavy:                   40 km
 • Nadmorská výška:                                278 m n. m.
 • Najvyššie položené miesto:                  Čertov kopec
 • Výmera ornej pôdy:                               9.018.111 m2
 • Výmera lesných pozemkov:                 14.040.277 m2
 • Výmera trvalých trávnatých porastov: 2.263.776 m2
 • Výmera vodných plôch:                        391.249 m2
 • Výmera viníc:                                        6.061 m2
 • Výmera záhrad:                                    330.362 m2
 • Výmera zastavaných plôch:                 747.455 m2
 • Výmera ostatných plôch:                     867.217 m2
 

Demografické údaje
________________________________________________________

Rok 2022
Počet obyvateľov k 31.12.2023                          912 (Ž 473, M 439)

Počet novo prihlásených občanov                      29
Počet odhlásených občanov                              33 
Počet narodených detí                                         5
Počet zosnulých                                                   9
 
Uzavreté manželstvá                                           4
Počet skolaudovaných domov                             5

 


Z - žena M – muž


Historické údaje
________________________________________________________

Vývoj obyvateľstva obce je charakterizovaný rôznymi vývojovými vlnami, progresívneho ale aj regresívneho charakteru. Bol ovplyvnený administratívno-politickými a spoločenskými pomermi, investičnou činnosťou v bytovej výstavbe a finančnou politikou štátu a mesta Bratislavy. Počet obyvateľov v obci v súčasnosti vykazuje pomalý rastúci trend. Napríklad, v 70 rokoch boli sídla rozdelené do 5 kategórií. Do piatej kategórie, tzv. Ostatné nestrediskové sídla, patril aj Pernek, čo zásadným spôsobom prispelo k výraznému poklesu obyvateľstva. Patriť do tejto skupiny znamenalo okrem iného aj to, že obci boli pridelené 1-2 stavebné povolenia ročne, pričom aspoň jeden člen rodiny musel byť zamestnaný v obci.
Obec má dobrú polohu vzhľadom na dostupnosť do Bratislavy, v 70. – 80. rokoch, práve z toho dôvodu,  bol Pernek rajom bratislavských víkendových chalupárov. Dnes tento trend ustupuje a zaznamenávame výrazné zvýšenie novo usadlíkov, hlavne mladých rodín.
 
Rok Počet obyvateľov Muži Ženy Počet domov Trvale obývané domy Neobývané domy
1928 1115     154    
1940 1199          
1960 1165 596 569      
1970 1074 552 522      
1970 971 495 476      
1980 793 393 400      
2001 783 378 405 338 228 110
2004 793 381 412 343 232 104
2005 820 392 428 344 242 99
2006 814 387 427 347 242 102
2007 831 392 439 350 245 102
2008 846 399 447 355 250 102
2009 841 401 440 356 251 102
2010 838 404 434 360 253 107
2011 837 405 432 363 256 107
2012 850 407 443 368  261 107 
2013 859 409 450 371 263 108 
2014 837 431 406 374 266   108
2015 849 439 410 377 269 108
2016 856 446 410 381 276 105
2017