Left Flag
Right Flag

Sčítanie obyvateľov - samosčítanie od 15.2.2021

Obrázok ku správe: Sčítanie obyvateľov   -    samosčítanie od 15.2.2021
09.02.2021 - Oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn. od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonnom stanovenej dobe sčítania nerealizuje.
Asistované sčítanie sa uskutoční  od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Návod ako sa sčítať.
SODB2021

Na OcÚ bude zriadené kontaktné miesto pre sčítanie, alebo vás bude
môcť navštíviť asistent sčítania  z obce a sčíta vás v domácnosti.
Pred začiatkom asistovaného sčítania bude zverejnený čas prevádzky
kontaktného miesta na OcÚ.
Vzor sčítacieho formulára v prílohe.
 
 

Súbory na stiahnutie