Left Flag
Right Flag

Revitalizácia priestoru pri dome smútku

Obrázok ku správe: Revitalizácia priestoru pri dome smútku
05.11.2019 - Oznamy

Revitalizácia priestoru pri dome smútku
Tento projekt bol spolufinancovaný z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019
Obec Pernek sa tento rok zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA. Na projekt REVITALIZÁCIA PRIESTORU PRI DOME SMÚTKU sme získali dotáciu 7 750 €. Celkové náklady na projekt boli 11 739,59 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške 3 989,59 €. V rámci tohto projektu sa namiesto pôvodnej spevnenej plochy položila zámková dlažba. Plochy priliehajúce k domu smútku a kostolu boli vysiate trávou. Na zachytávanie dažďovej vody zo strechy domu smútku sa vybudovala vsakovacia jama. V parku boli osadené lavičky z agátového dreva a vysadené nové dreviny – jarabina vtáčia a lipa malolistá.