Left Flag
Right Flag

Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry

07.12.2022 - Oznamy

 

      Jednou zo žiadostí, ktoré boli v roku 2021 vyhodnotené ako úspešné, bola aj žiadosť o príspevok na projekt Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry v obci Pernek. Cez MAS Podhoran nám bol  schválený príspevok 30.000,00 €. Ten nám bude preplatený ako refundácia nákladov.
      V rámci tohto projektu sa zrekonštruovala sa časť chodníka pri ceste II/503 od súpisného čísla 98 po súpisné číslo 100 (úsek č. 1) a zostávajúca časť spevnených plôch pri kostole (úsek č. 2). Pôvodný asfaltový povrch, ktorý vykazoval známky značného poškodenia, bol aj s podkladom odstránený, následne sa položil nový podklad a po jeho zhutnení bola položená zámková dlažba. Na ploche pri kostole bol použitý na stabilizáciu podkladu podkladový betón. Na úseku č. 1 sa zrealizovalo 67 m² a na úseku č. 2 ďalších 190 m² zámkovej dlažby. Celkové náklady tohto projektu sú 36.413,42 €, čiže spolufinancovanie obcou bude 6.413,42 €. Táto investícia výrazne prispeje k skrášleniu centrálnej zóny v obci.
 
SO – 01 Spevnené plochy pri hlavnej ceste – úsek č. 1 (PRED REKONŠTRUKCIOU)
ch1
 
SO – 01 Spevnené plochy pri hlavnej ceste – úsek č. 1 (PO REKONŠTRUKCII)
 ch2
 
SO – 02 Spevnené plochy pri kostole – úsek č. 2 (PRED REKONŠTRUKCIOU)
ch3
ch4
SO – 02 Spevnené plochy pri kostole – úsek č. 2 (PO REKONŠTRUKCII)
ch5