Left Flag
Right Flag

Pripomienky k cestovným poriadkom 2019/2020

22.07.2019 - Oznamy

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám
cestovných poriadkov pre odbobie platnosti 2019/2020, ktoré budú
k 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne
platným CP nejaké požiadavky, resp.pripomienky, aby ste  tieto zaslali
do termínu 23.8.2019 na emailovú adresu:  jmartinovic@slovaklines.sk