Left Flag
Right Flag

Prezident SR


Termín konania volieb 15.3.2014
Meno kandidáta Počet platných hlasov
BÁRDOS Gyula 1
BEHÝL Jozef, Mgr. 0
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 1
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 106
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc. 1
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 7
JURIŠTA Ján, PhDr. 4
KISKA Andrej, Ing. 61
KŇAŽKO Milan 42
MARTINČKO Stanislav 0
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 0
MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r. 7
PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. 46
ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r. 0
Volebná štatistika
 
Popis Počet Percento
Počet volebných okrskov 1 ----------
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 706 ----------
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 280 39,66
Počet platných odovzdaných hlasov 276 39,09