Left Flag
Right Flag

Prezident SR


Termín konania volieb 15.3.2014
Meno kandidáta Počet platných hlasov
BÁRDOS Gyula 1
BEHÝL Jozef, Mgr. 0
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. 1
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 106
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc. 1
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 7
JURIŠTA Ján, PhDr. 4
KISKA Andrej, Ing. 61
KŇAŽKO Milan 42
MARTINČKO Stanislav 0
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. 0
MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r. 7
PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. 46
ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r. 0
Volebná štatistika
 
Popis Počet Percento
Počet volebných okrskov 1 ----------
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 706 ----------
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 280 39,66
Počet platných odovzdaných hlasov 276 39,09

Voľby prezidenta SR 2019

 
 
​Výsledky volieb v obci Pernek
2. kolo prezidentských volieb  konaných dňa 30.3.2019
 
p.č. Meno kandidáta zamestnanie Počet získaných hlasov
1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. advokátka, Pezinok 178
2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
128
Volebná štatistika
 
Popis Počet Percento
Počet volebných okrskov 1  
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 732  
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok 323
44,13

Výsledky volieb v obci Pernek
1. kolo prezidentských volieb  konaných dňa 16.3.2019
 
p.č. Meno kandidáta zamestnanie Počet získaných hlasov
1. Béla BUGÁR, Ing. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín 5
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. advokátka, Pezinok 140
3. Martin DAŇO novinár, Bratislava 2
4. Štefan HARABIN, JUDr. sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava 56
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. Vysokoškolský pedagóg, Galanta 17
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica 62
7. Milan KRAJNIAK, Bc. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava 14
8. József MENYHÁRT ,PaedDr., PhD. predseda politickej strany, Vrakúň 0
9. František MIKLOŠKO, RNDr. publicista, Bratislava 9
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing. vedec, Bratislava 1
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava 85
12. Róbert ŠVEC, Mgr., politológ, Nitra 0
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., podnikateľka, Bratislava 0
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., bezpečnostný analytik, Bratislava 0
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. vysokoškolský pedagóg, Bratislava 1
 
 
Volebná štatistika
 
Popis Počet Percento
Počet volebných okrskov 1  
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 723  
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok 393 54,36