Left Flag
Right Flag

Predaj palivového dreva

Obrázok ku správe: Predaj palivového dreva
24.01.2020 - Oznamy

Pernecké pozemkové spoločenstvo PREDAJ  PALIVOVÉHO  DREVA   V  R.  2020
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS a obyvateľom Perneka, že náš obchodný partner - spoločnosť DREVIA s. r. o. - ponúka podielnikom PPS a obyvateľom Perneka na predaj palivové drevo z tohtoročnej ťažby v lokalite Heštún.
 
Ceny bukového palivového dreva od spoločnosti DREVIA s. r. o. sú nasledovné:
a) pre členov PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 50,40  €/m3 vrátane DPH;
b) pre obyvateľov Perneka, ktorí nie sú členmi PPS . . . .54,-  €/m3 vrátane DPH.
Uvedené ceny sa vzťahujú na predaj dreva na odvoznom mieste v celých dĺžkach kmeňov (max. 12 m).
 
Počet záujemcov, ani množstvo kupovaného palivového dreva nie sú predbežne obmedzené. S prihlasovaním záujemcov možno začať okamžite.
 
Záujemcovia dostanú bližšie informácie od povereného pracovníka spoločnosti DREVIA s. r. o. pána Peniaška na tel. č. 0903 914 009 alebo mail. adrese peniasko@drevia.sk.
Prihlasovať k odberu sa dá aj u predsedu PPS Ing. Vladislava Chaloupku na tel. č. 0915 248 022 alebo mail. adrese predseda@pernecke-ps.sk.