Left Flag
Right Flag

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022