Left Flag
Right Flag

Poskytnutie 2 % zaplatenej dane pre našu školu

20.03.2018 - Oznamy

Vážení rodičia, občania a priatelia školy !

V mene Rodičovského združenia pri ZŠ Pernek Vám ďakujeme za poskytnutie 2 % zaplatenej dane v minulom roku. Získané peniaze sme použili na aktivity pre žiakov, zakúpili sme  interaktívnu tabuľu, platíme z nich deťom divadelné predstavenia v škole, balíčky od Mikuláša, ceny a sladké odmeny pri školských akciách /karneval, školské besiedky, škola v prírode, Zúbkove pramene, MDD...atd./
Tieto finančné prostriedky nám každoročne výrazne pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, preto sa aj v tomto roku obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2% dane našej škole.
 
Postup poskytnutia je nasledovný :
  • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
  • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  • Následne je potrebné použiť tlačivo VYHLÁSENIE, v ktorom sú už vyplnené naše údaje, ako o prijímateľovi 2%. Toto prosíme vyplniť  Vašimi údajmi.
  • Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane spolu s potvrdením o zaplatení dane je treba odovzdať na príslušný daňový úrad alebo do Základnej školy v Perneku do 30.4.2018
Za pochopenie a pomoc Vám v mene Vašich detí vopred srdečne
 
ĎAKUJEME


scan0042