Left Flag
Right Flag

Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek

Obrázok ku správe: Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek
16.08.2022 - Oznamy

Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek  

  • ​údržba a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane údržby a čistenia zvislého a vodorovného dopravného značenia
  • údržba a čistenie spevnených verejných priestranstiev a trávnatých plôch

  • údržba a čistenie objektov vo vlastníctve obce, objektov, ktoré boli obci zverené do užívania a objektov, ktoré má obec v prenájme

  • údržba technických prostriedkov obce

  • zvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu

  • výkon iných než vyššie uvedených činností podľa pokynov starostu obce

    Pre bližšie informácie klikni nižšie na tlačítko www.pracuj.sk.