Left Flag
Right Flag

Pernecký permoník 2018

26.05.2018

Akcia Pernecký permoník, ktorou sme si pripomenuli Medzinárodný deď detí, už tretí krát priniesla deťom, aj dospelým radosť a kopec zážitkov. Na lampášikovej cestičke si detičky rozsvietili lampášiky svetielkami a oči radosťou z úspešne zvládnutých súťaží. V Sádku si potom mohli dať najlepšiu cigánsku, akú inde ako U Papagája nekúpite. Sokoliar zo skupiny Peregrinus urobil na chvíľu z účastníkov sokoliarov a mnohé deti si vyskúšali pocit mať na ruke živého dravca. Nechýbal ani obľúbený vodný útok Perneckých hasičov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na tomto podujatí a vytvorili úžasnú atmosféru pre všetkých účastníkov.