Left Flag
Right Flag

Pernecké pozemkové spoločenstvo- výročné zhromaždenie

27.05.2019 - Oznamy

Vážení vlastníci spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek -
výbor PPS Vás pozýva na zasadnutie riadneho výročného
zhromaždenia :
1.) 23.6.2019 o 14.00 hod. v KD Pernek

2.) 26.6.2019 o 10.00 hod. v sídle PPS - obecný úrad
Viac informácii v prílohe, alebo na stránke PPS
www.pernecke-ps.sk v sekcii AKTUALITY