Left Flag
Right Flag

Oznam - zberné miesto otvorené aj soboty 13.00 - 15.00 hod.

10.04.2019 - Oznamy

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v záujme zlepšenia nakladania s odpadmi
OcÚ Pernek pristúpil k  rozšíreniu prevádzkových hodín zberného miesta v areáli PD.
Okrem stredy od 16.00 - 17.00 hod. je zberné miesto otvorené aj v soboty
od 13 - 15.00 hod. Môžte tu odovzdať : drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad, kovový odpad, papier, elektroodpad a pneumatiky.