Left Flag
Right Flag

Oznam - zastupiteľstvo OZ sa koná 24.9.2018

11.09.2018 - Oznamy

Z dôvodu príprav komunálnych volieb podľa stanoveného harmonogramu
som musel zasadnutie OZ odložiť na termín 24.09.2018.
17.9.2018 musím zvolať prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie.
František Bokes , starosta.
Program zastupiteľstva v prílohe.