Left Flag
Right Flag

Oznam Pernecké pozemkové spoločenstvo

10.01.2019 - Oznamy

Vážení občania PPS  Vám oznamuje, že vzhľadom na prebiehajúcu
ťažbu dreva v Heštúne žiadame občanov, aby z dôvodu bezpečnosti
nevstupovali do porastu s prebiehajúcou ťažbou. Tieto porasty budú
označené výstražnými tabuľami.