Left Flag
Right Flag

Oznam OcÚ- výzva zaplatenie DzN a poplatkov.

26.09.2019 - Oznamy

Obec Pernek, správca daní a poplatkov vyzýva daňovníkov,
ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, poplatok
za odpad ,aby tak urobili do konca októbra 2019.