Left Flag
Right Flag

OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

Obrázok ku správe: OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK
10.02.2023 - Oznamy

Vážení občania,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o aktuálnych opatreniach, ktoré prijala obec Pernek v súvislosti s energetickou krízou.

Enormné zvýšenie cien energií v posledných mesiacoch zasiahlo rozpočty domácností, firiem, ale rovnako aj mestá a obce na Slovensku. Ani obec Pernek nie je výnimkou.
Kým v roku 2022 sme napríklad len za elektrinu spotrebovanú na osvetlenie verejných priestorov zaplatili 5 215,47 eur, predpoklad na tento rok je až približne 15 tisíc eur. Tento nárast by bol ešte väčší, keby sme v ostatných rokoch neboli vymenili časť zastaraných lámp za úsporné LED svietidlá. Tie nám v porovnaní rokov 2019 a 2022 ušetrili takmer polovicu spotreby elektrickej energie. V súčasnej krízovej situácii nám to síce veľmi pomáha, ale pri aktuálnych cenách elektrickej energie to, žiaľ, nestačí. Z tohto dôvodu vedenie obce Pernek hľadalo spôsoby, ako znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia.
Na základe pozitívnych skúseností z iných obcí, ktorým sa podarilo znížiť spotrebu energie na pouličné osvetlenie, sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na riešení, ktoré minimálne zasiahne do bežného života obce a do pohodlia čo najmenšieho počtu obyvateľov.
Tým riešením je

vypínanie verejného osvetlenia

denne od 0:30 do 3:30 hod.

Výnimkou budú dni, v ktorých budú organizované podujatia s predpokladom zvýšeného pešieho pohybu osôb v obci v nočných hodinách. Opatrenie začneme uplatňovať

od pondelka 13. februára 2023.

Vedenie obce mrzí, že musí dočasne zasahovať do Vášho komfortu. Uvedené opatrenie je však nevyhnutné pre stabilitu obecného rozpočtu, nakoľko toto opatrenie by nám malo ušetriť približne 4 tisíc eur. Našou snahou je realizovať čo najviac naplánovaných obecných aktivít tak, aby nám energetická kríza zasahovala do života obce čo najmenej. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť počas tohto krízového obdobia.

Zároveň Vás prosíme o zvýšenú obozretnosť, opatrnosť a nosenie osvetľovacích alebo reflexných prvkov pri pohybe v obci v dobe vypnutého verejného osvetlenia.

Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že toto opatrenie nebude mať negatívny vplyv  na bezpečnosť v obci a prinesie našej obci očakávanú úsporu. Zároveň dúfame, že ceny energií sa v dohľadnom čase vrátia na úroveň, kedy budeme môcť toto dočasné opatrenie zrušiť.
 
Vaša obec