Left Flag
Right Flag

Otváranie priestranstva Drevenica

16.06.2018

16.6.2018 sa stretli Pernečania na bývalom školskom dvore Drevenice. Slávnostne sa otvorila dnes oddychovo relaxačná zóna v centre našej obce. 
Mnohým zúčastneným toto miesto evokovalo množstvo spomienok. Niektorí si pamätajú ako do Drevenice chodili do školy, iní do družiny, či do mládežníckeho kľubu, neskôr do krčmy. Toto všetko stihla naša drevenica za éru svojich sedemdesiatich rokov. Vlani sme museli budovu pre zlý technický stav zrúcať. Ešte pred samotným rozhodnutím budovu búrať sme vypracovali žiadosti o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu vidieka. V rámci podmienok bolo potrebné dodržať kombináciu troch aktivít – vytvorenie spevnenej plochy, osadenie nového parkového mobiliáru (lavičky, smetné koše) a obnova verejnej zelene (výsadba stromov a kríkov, výsev trávy). A práve toto priestranstvo sa nám videlo pre tento projekt ako najvhodnejšie a vlastne jediné, ktoré je vo vlastníctve obce.