Left Flag
Right Flag

ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

12.06.2019 - Oznamy

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky
od 12.6.2019 do odvolania.
Viac informácií v prílohe.