Left Flag
Right Flag

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

04.03.2021 - Oznamy

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia
NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou
distribučnou a.s.

Súbory na stiahnutie