Left Flag
Right Flag

OcÚ - oznam: Jednodňový zájazd Veľký Meder

Obrázok ku správe: OcÚ  - oznam:  Jednodňový zájazd Veľký Meder
25.05.2019 - Oznamy

Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v úradných
hodinách alebo telefonicky na tel. čísle 034 7784 123 do 25.6.2019.