Left Flag
Right Flag

Obecný úrad - zmena úradných hodín do odvolania

28.10.2020 - Oznamy

OZNAM
Obecný úrad v režime nestránkových dní od 29.10.2020 do odvolania
Vážení občania na základe usmernenia sekcie verejnej správy MV SR a
v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu na území SR oznamujeme
občanom, že od 29.10.2020 až do odvolania bude obecný úrad pracovať
v režime nestránkových dní.
Pracovníci úradu budú príjmať telefonáty a emaily pre potreby občanov obce.
Matričné veci sa budú riešiť po telefonickej dohode.

Telefonické kontakty :
Pracovníčky úradu  034 7784 123
Starosta 034 7784 246, 0917 677 010
Email :
evidencia@pernek.sk
ekonom@pernek.sk
starosta@pernek.sk
 
Ďakujeme za pochopenie a akceptovanie.