Left Flag
Right Flag

Obecná knižnica


Zodpovedný: Diana Kyseláková


Obecná knižnica sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu Pernek.

Otváracie hodiny:
Každú sobotu v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod.