Left Flag
Right Flag

Obecná knižnica


Zodpovedný: Diana Kyseláková


Obecná knižnica sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu Pernek.

V súčasnosti je prevádzka pozastavená.


Vo vstupe do budovy Obecného úradu za zriadila Knižná búdka. Môžete tam prispieť knihou, ktorú už máte prečítanu alebo sa stala vo vašej knižnici prebytočnou. Taktiež si odtiaľ môžete knihu zobrať na prečítanie.