Hlavné menu

Kto je tu ??

Informácia o zadaní zákaziek
Obec Pernek v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,-- EUR bez DPH/rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
p.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena (v EUR bez DPH)

Termín zadania zákazky / (uzavretia zmluvného vzťahu)

         

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.