Hlavné menu

Kto je tu ??

Poľovníci

V Perneku má poľovníctvo dlhoročnú tradíciu a aj v súčasnosti je poľovnícke združenie stále činné. Ide o záujmové združenie ľudí, ktorí obetavo ochraňujú prírodu a aktívne oživujú spoločenský život v obci. Ich hlavnou činnosťou je celoročná starostlivosť o poľovný revír.

 Poľovné združenie Podhorák Pernek-Kuchyňa je zlúčené združenie obcí Pernek a Kuchyňa. Perneckí poľovníci poľujú na katastrálnom území Perneka, a to na poli, ktoré má rozlohu asi 1000 ha a v lese, s rozlohou okolo 200 ha. Združenie má 25 členov a takmer 1/3 z nich sú mladí ľudia.Členovia poľovníckeho združenia sa v prvom rade o zver starajú a najmä v zime aj prikrmujú. Od jari do jesene pripravujú pre zver jadrové krmivo, bukvice, žalude, gaštany, seno, aby mali v zimnom období čím dokrmovať. V lete tiež opravujú a čistia krmelce, stavajú nové, konrólujú počet zveri a jej zdravotný stav. Všetky tieto činnosti zastrešuje a koordinuje poľovný hospodár, ktorým už niekoľko rokov je Miroslav Čerňanský. Vo výbore poľovného združenia je Pernek zastúpený Jánom Šimunom a Milanom Mackovičom. 

Veľmi očakávanou akciou takmer všetkými Pernečanmi býva vždy v lete varenie guláša z diviny, ktoré sa robí za dedinou smerom na Babu, v lokalite nazývanej Druhý sádok. Okrem vynikajúceho guláša, dobrého vína a čerstvého vzduchu, je akcia sprevádzaná dobrou náladou a stretnutiami starých známych.  

Záver poľovnej sezóny sa zasa nesie v duchu tradičného koncoročného honu, ktorý je zväčša organizovaný na Štefana.

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.