Hlavné menu

Kto je tu ??

Hasiči

Hasiči

Podľa dostupných informácií a materiálov, bola prvá organizácia Dobrovoľnej hasičskej organizácie založená v roku 1893. Presný dátum sa žiaľ nepodarilo zistiť, nakoľko sa nezachovali žiadne materiály zo začiatku hasičstva v našej obci. Jediná informácia, ktorá objasňuje vznik Dobrovoľnej hasičskej organizácie, je zmienka o zakúpení striekacieho stroja, ktoré odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v Perneku vo februári 1890. Striekací stroj bol zakúpený už 22. februára 1890. Obecné zastupiteľstvo sa tak zrejme rozhodlo z dôvodu častých požiarov, keďže v minulosti bola väčšina striech slamená, alebo šindľová a o iskri z komínov nebola núdza.
Historická fotografia 7. júna 1928
V dnešnej dobe síce nemáme slamené strechy, otvorené ohništia, ale pre zmenu máme chybnú elektroinštaláciu, neodborné zaobchádzanie s pyrotechnikou, nedodržanie zákazov vypaľovania, zakladanie ohňov na nebezpečných miestach a podobne. Veľkou výhodou je fakt, že naši hasiči sú priamo v obci a v prípade potreby dokážu zasiahnuť prakticky ihneď a tým zabrániť väčším škodám do príchodu pohotovostná jednotka Hasičského zboru z 14 km vzdialených Malaciek. Preto je Dobrovoľná hasičská organizácia stále potrebná a to nielen pri požiaroch, no i pri živelných pohromách.

Z dejín hasičskej organizácie možno spomenúť aspoň tých čo pracovali vo funkciách veliteľov, predsedov a hlavných strojníkov :

Vo funkcií veliteľa pracovali:

 Havír Raymund             
          
 
 Čulen Štefan                      
- do r. 1954
 Valentovič Floriánod r. 1954  
- do r. 1982
 Polák Ferdinand st.           
od r. 1982    
- do r. 1986
 Žilavý Štefan      
od r. 1986    
- do r. 1998
 Hackl Jozef   
od r. 1999 
- až doteraz


                                                        

                                  

 

 
 
Vo funkcií predsedu pracovali:
 
 
 Havír Ján   
 -  od r. 1975
 Petrík Martin                     
  
 Valla Miroslav
od r. 1983       
-  do r. 1985
 Žiška Miroslav
od r. 1986-  do r. 2000
 Gecler Anton
od r. 2000-  až doteraz
                

Vo funkcií hlavného strojníka pracovali:

Matušových Štefan              
od r. 1959      
- do r. 1973
 Gecler Ján   
od r. 1973     
- až doteraz
 
               

                    

 

Vďaka patrí všetkým tým, ktorí stáli pri zrode hasičstva v našej obci, jeho činnosti v minulosti, ako aj tým, ktorí dodnes pracujú aktívne v našej organizácií. 


Z novodobej histórie hasičského zboru stojí za zmienku čiastočná prestavba hasičskej zbrojnice v roku 1991, ktorou bola vytvorená garáž pre cisternovú striekačku. 

V roku 1997 hasiči za budovou hasičskej zbrojnice dali postaviť sochu svätého Floriána, patróna hasičov. Socha bola slávnostne posvätená 4.5. v tom istom roku. Každý rok sa koná v miestnom kostole na sviatok Floriána svätá omša.  

Už roky naši hasiči zabezpečujú stavbu vatry, ktorá sa začiatkom mája zapaľuje na počesť ukončenia 2. svetovej vojny. Vatra bývala postavená na Nižnej skalke, v prípade dobrej viditeľnosti bol oheň vidieť až v Rakúsku. V posledných 4 rokoch sa oslavy premiestnili na miestne ihrisko. Čím sa návšteva danej akcie sprístupnila aj starším občanom, ktorý do kopca Nižnej skalky už nevládali ísť. 

Reprezentatívnu funkciu plnia hasiči na mnohých cirkevných slávnostiach. Napríklad počas obradov Veľkej noci strážia Boží hrob. Zúčastňujú sa pri oslavách a sprievodoch Božieho tela. 

Ochotne pomôžu aj pri niektorých obecných akciách, aktívne sa zúčastnili pri oprave strechy kultúrneho domu. Každoročne zabezpečujú bezpečnosť pri oslavách Pomoravia.  

V roku 2003 si pripomenuli 110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie. Oslavy začali svätou omšou pred sochou svätého Floriána, po ktorej udelili rôzne ocenenia svojim členom. Za značného trúbenia hasičských áut sa presunuli po dedine na miestne futbalové ihrisko, kde sa konali prehliadky ich zručností a v neposlednom rade, ochutnávka guláša a dobrá zábava pri živej hudbe. Na oslavách sa zúčastnili aj hasičské zbory z okolitých dedín.         
       
Zásahy a aktivity v posledných rokoch : 

1992      účasť na likvidácii požiaru lesa od Lozorna po Malacky
1994      zakúpenie cisternového vozidla CAS – 25
1996      zakúpenie a inštalovanie sochy sv. Floriána – realizované zo zbierky občanov
1997      zásah pri povodni v obci
1998      zásah pri likvidácii požiaru vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie v časti
               zvanej Sahara
1999      zásah pri povodni v obci a taktiež v obci Jablonové
2000      zásah pri lesnom požiari na Jazere, pomoc pri veľkom požiari na letisku,
               pomoc pri hasení požiaru obilia v Borinke
2001      hasenie požiaru slamového stohu na miestnych lúkach
2002      likvidácia požiaru rodinného domu na hornom konci dediny, pomoc pri likvidácií
               dopravnej nehody s ekologickou haváriou nad Pernekom smerom na  Babu
2003      zásah pri požiari stodoly
2004      likvidácia požiaru vo farskej záhrade
2005      požiar suchej trávy v časti obce Pangorty, požiar unimobunky na Vinohrádkach 
 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.