Hlavné menu

Kto je tu ??

Zemepisná poloha, mapa
Obec Pernek sa nachádza v západnej časti Slovenska na úpätí Malých Karpát v okrese Malacky, ktorý je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja. Kataster obce Pernek sa rozprestiera v chránenej krajinnej oblasti v blízkosti športového a rekreačného strediska Pezinská Baba a a susedí s katastrálnym územím obcí Kuchyňa, Jabloňové, vojenský obvod Záhorie a Pezinok.Pernek leží v južnej časti Záhoria, v tzv. Záhorskej nížine, ktorá leží na náplavovom kuželi pri západnom úpätí Malých Karpát na území, ktorému hovoríme tiež Podhorie. Obec leží v nadmorskej výške 278 m n. m.Mierne zvlnený rovinný povrch chotára tvoria vo východnej časti treťohorné zlepence a štrky, druhohorné vápence, bridlice, pieskovce, sliene, fylity, ruly, amfibolity a granodiority, v západnej časti na povrchu zvetraliny, naviate piesky a nivné uloženiny.Nad obcou sa rozprestierajú lesy Malých Karpát, v ktorých prevládajú listnaté porasty ako buk, dub, alebo hrab a z ihličnanov smrek, miestami i smrekovec.Pod obcou sa nachádza tzv. „búr“, ide o pásmo borovicových lesov.

 

 

--

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.