Hlavné menu

Kto je tu ??

Základné informácie o obci

Pernek je administratívno-správne súčasťou Bratislavského kraja a jeho severného obvodu Malacky. Rozprestiera sa na rozhraní rovinného územia južnej časti Záhorskej nížiny a podhoria Malých Karpát. Svojou strategickou polohou tvorí križovatku ciest medzi významnými mestami a obcami regiónu ako sú Malacky, Rohožník, Pezinok, Bratislava. Cesta do Pezinka tvorí jeden z mála cestných prechodov cez pohorie Malých Karpát. Pernek susedí s katastrami obcí Jabloňové, Vojenský obvod Záhorie, Kuchyňa, Pezinok. Tým, že sa Pernek nachádza len 40 km od Bratislavy a má veľmi krásnu prírodu,  je predurčený ako rekreačné zázemie hlavného mesta. V cestovnom ruchu a turizme sú obec Pernek a jej kataster zaradené do rozvojových skupín:

  • Pobytu na horách
  • Rekreačného turizumu a športu
  • Poznávacieho turizmu s ľudovou architektúrou 

Dominanty:   

  • Baba (lyžiarske stredisko, športovo rekreačné aktivity)                            
  • Podbabská dolina (rekreačná lokalita)                           
  • Malé Karpaty
  • Pernecký potok
  • Letisko 

Pernek síce nemá priamy styk so štátnou hranicou, ale najbližší hraničnýpriechod do Rakúska (Angern) je vzdialený iba približne 30 km, do Maďarska (prechod Rajka) približne 55 km. V súčasnosti je obec členom Združenia miest a obcí Slovenska a Regionálneho združenia obcí záhorskej oblasti. 
Pernek je členom Združenia miest a obcí Slovenska a Regionálneho združenia obcí záhorskej oblasti.   ZMOS: Združenie miest a obcí Slovenska - je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje vyše 96 % všetkých miest a obcí v Slovenskej republike.   Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením.
Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:

a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti
e/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie  

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.