Hlavné menu

Kto je tu ??

Jazyk a Záh.slovník

Úradný jazyk a nárečie: 


  • do roku 1784 bola na území terajšieho Slovenska úradným jazykom latinčina. Kráľ Jozef II. dňa 11. mája 1784 nariadil v ústredných, stoličných a mestských orgánoch ako úradný nemecký jazyk
  • 17. októbra 1805 prijal uhorský snem v Bratislave zákon, ktorý umožňoval úradovanie v maďarčine
  • 10. augusta 1812 vydal panovník František II. nariadenie proti maďarizácií. Stolice a súdy mali úradovať v jazyku, ktorým hovorilo obyvateľstvo.
  • 13. mája 1840 na rokovaní uhorského snemu bol prijatý zákon, ktorým sa zaviedla maďarčina do všetkých politických a súdnych úradov. Na ďalšom uhorskom sneme v r. 1843 sa rozšírilo používanie maďarčiny na všetky oblasti verejnej správy a súdnictva.
  • 29. februára 1920 Dočasné Národné zhromaždenie prijalo ústavu prvej ČSR, jazykový zákon a ďalšie dôležité zákony. Jazykový zákon označil československý jazyk za „štátny oficiálny jazyk“. Národnostné menšiny mali právo používať svoj jazyk v úradoch a súdoch v tých okresoch, kde tvorili viac ako 20 percent obyvateľstva.
  • 15. novembra 1995 NR SR schválila Zákon o štátnom jazyku. Slovenský jazyk má podľa zákona spájať všetkých občanov SR.

Napriek týmto rôznym jazykovým zákonom a úpravám obyvatelia Perneka už desaťročia zostávajú verní svoju záhoráckemu nárečiu. Hovorí sa, že vtáka poznáš po perí, nezáhoráka po reči. Ako by sa ako koľvek snažil „vyprávjat“ po záhorácky , nevie vysloviť hlásku u (biu, išeu, mjeu ...) Vždy sa mu tam derie spoluháska „v“. Medzi jedno najťažšie vysloviteľné slovo patrí „ povidaua“.  

Niektoré krásne záhorácke slová a slovné spojeniasi si môžete stiahnúť na tomto odkaze : Záhorácky slovník

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.