Hlavné menu

Kto je tu ??

Kostol

Kostol je tvorený jednoloďovým priestorom s polygonálne uzavretým presbytériom zaklenutý valenou klenbou s lunetami a hrebienkami. Exteriér je rozčlenený dvojitými lizénovými rámami.

Vnútorné zariadenie je jednotné – barok z roku 1691. Na hlavnom oltári so stĺpovou dvojetážovou barokovou architektúrou sa nachádza obraz Zoslanie Ducha svätého a sochy Krista, Márie Magdalény a anjelov. Bočné oltáre sú architektonicky totožné s hlavným oltárom, nachádza sa na nich obraz Panny Márie, Krista a svätého Antona. Baroková drevená kazateľnica je zdobená sochami evanjelistov a Michala archanjela.

Na stenách tunajšieho kostola sa môže návštevník dočítať niekoľko základných fragmentov z histórie chrámu.

 • Roku 1397 Sanctuárium v podobe malej kaplnky už slúžilo bohoslužobným účelom. Okolie tejto kaplnky slúžilo ako cintorín. Tento sa rokmi rozširoval a slúži až do dnešných čias.
 • Ako prvý duchovný je spomenutý v r. 1561 Gregorius Tyrnaviensis.
 • Na mieste pôvodnej kaplnky bol v roku 1672 postavený kostol. V tom čase bol správcom farnosti  vdp. farár  Šutovič. Kostol bol zasvätený Duchu svätému. Patrónom kostola sa stal sv. Martin (vojak a biskup). Tieto dva dni si farnosť prioomína do súčasnosti, oslavuje hody. Posviacku na deň sv. Martina vykonal biskup Ferdinand Pálffy.
 • V roku 1689 bola ku kostola pristavaná veža, na ktorej sú 3 zvony.
 • Bočný oltár Božského srdca Ježišovho a oltár Panny Márie pochádzajú z roku 1691. V toho istého roka sa datuje aj zakúpenie kazateľnice a postavenie chóru.
 • O rok neskôr, t.j. v roku 1692, pribudol obraz hlavného oltára
 • Obec Kuchyňa tvorila filiálku Perneka, občania Kuchyne navštevovali bohoslužobné obrady vo farnosti Pernek. K odlúčeniu prišlo v roku 1701.
 • Rok 1732 sa viaže s obnovou svätyne
 • Pôvodné obrazy kalvárie pochádzali z roku 1800, ktoré boli nahradené novou krížovou cestou v roku 2003.
 • S rokom 1867 sa spájajú dve dôležité udalosti v obci. Prvou je maľovanie kostola, druhá je veľmi nepríjemná – v tomto roku vyhorela polka dediny (celý dolný koniec), pri tejto príležitosti prišlo o život 16 ľudí.
 • 1938 – pod vedením vdp. farára Milana Dlhého prišlo k znova vymaľovaniu kostola. 
 • V roku 1966 sa vykonala renovácia fasády, veža bola pokrytá novou plechovou krytinou.
 • K ďalšiemu maľovaniu kostola prišlo v rokoch 1971 až 1972 pracovníkmi Ústredia umeleckých remesiel Bratislava
 • Ďalšie zmeny boli robené za éry vdp. Farára Antona Srholca – koncom 70 rokov (medzi najvýznamnejšie patrí napríklad: oprava chóru, nová vstupná brána, nová spovednica, obloženie kostola drevom, nová vitráž na oknách, reštaurovanie krížovej cesty, vytvorenie Božieho hrobu, zavedenie vodovodu).
 • Veľkou slávnosťou pre Obec v roku 1977 boli primície novokňaza Jozefa Karáča

 

 Budova farského úradu:     

 Pôvodná budova farského úradu bola vysvätená spolu s kostolom, t.j. v roku 1672. K farskej budove patrili aj rozsiahle hospodárske objekty a záhrada. Pôvodná budova mala 4 izby. Táto farská budova  bola z dôvodu rozširovania cesty zrúcaná. Svojpomocne pod vedením pána Rudolfa Klačanského bola postavená a v roku 1989 vysvätená nová farská budova.

         

Stará budova fary                                       Nová budova fary

 Kaplnka:

Na dolnom konci obce bola v roku 1815 postavená kaplnka zasvätená úcte sv. Vendelína. Nakoľko sa v kaplnke nachádzal aj obraz sv. Anny,  na tieto dva sviatky sa konala na tomto mieste omša.  Pôvodná kaplnka bola v roku 1966 z dôvodu bytovej výstavby zbúraná. Jej malá časť (kríž) sa zachoval dodnes, stojí na opačnej strane cesty ako pôvodná kaplnka.


Kňazi pôsobiaci v našej obci:

 

 1891 – 1904

Ján Novák

            

 1904 – 1936   
Ladislav Pitthard 
 1936 – 1944Emil Dlhý 
 1944 – 1952Ján Čársky  
 1952 – 1953Žigmund Melichar 
 1953 – 1956Augustin Toman 
 1956 – 1959Ján Ovšonka 
 1959 – 1974Anton Richter 
 1974 – 1978
Anton Srholec 
 1978 – 1981ThDr. Ján Chromiak 
 1981 – 1994Alojz Lackovič 
 1994 – 1999Marian Ondrejka 
 1999 – 2006ThDr. Ladislav Ostrák  
 
 2006 – 2008Vladimír Jurina 
 júl 2008Milan Naď 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.