Hlavné menu

Kto je tu ??

Štatistické údaje

Základné štatistické údaje:

 • Poloha obce od Bratislavy: 40 km
 • Nadmorská výška: 278 m n. m.
 • Najvyššie položené miesto: Čertov kopec
 • Výmera ornej pôdy: 9.018.111 m2
 • Výmera lesných pozemkov: 14.040.277 m2
 • Výmera trvalých trávnatých porastov: 2.263.776 m2
 • Výmera vodných plôch: 391.249 m2
 • Výmera viníc: 6.061 m2
 • Výmera záhrad: 330.362 m2
 • Výmera zastavaných plôch: 747.455 m2
 • Výmera ostatných plôch: 867.217 m2

 

Domový a bytový fond:

rok

domy spolu

trvale obývané domy

neobývané domy

vtom byty spolu

trvale obývané byty

neobývané byty

2001

338

228

110

357

242

111

2004

343

232

104

362

258

104

2005

344

242

99

371

262

99

2006

347

242

102

374

262

102

2007

350

245

102

377

265

102

2008

355

250

102

382

270

102

2009

356

251

102

383

271

102

2010

360

253

107

 

 

 

2011

363

256

107

     
2012 368          
2013 371          
 
 
Demografické údaje:
 
Rok 2015
Počet obyvateľov k 31.12.2015 - 849 (Ž 439, M 410)
Počet novo prihlásených občanov 18
Počet odhlásených občanov 4
Počet narodených detí 8
Počet zosnulých 11
Uzavreté manželstvá 2
Počet skolaudovaných domov 3
Rok 2014
Počet obyvateľov k 31.12.2014 - 837 (Ž 431, M 406)
Počet novo prihlásených občanov 36
Počet odhlásených občanov 12
Počet narodených detí 6
Počet zosnulých 12
Uzavreté manželstvá 6
Počet skolaudovaných domov
 
 
Rok 2013
Počet obyvateľov k 31.12.2013 - 859 (Ž 450, M 409)
Počet novo prihlásených občanov 23
Počet odhlásených občanov 16
Počet narodených detí 9 (CH 3, D6)
Počet zosnulých 7 ( Ž 1,M6)
Uzavreté manželstvá 3
Počet skolaudovaných domov 3
 
Rok 2012
Počet obyvateľov k 31.12.2012 850 (M 407, Ž 443)
Počet novo prihlásených občanov 25
Počet odhlásených občanov 15
Počet narodených detí 11 (4 D, 7 CH)
Počet zosnulých 8 (4 Ž, 4 M)
Uzavreté manželstvá 3 z toho jedno uzavreté v Perneku
Počet skolaudovaných domov 5
 
 
Rok 2011
Počet obyvateľov k 31.12.2011 837
Počet novo prihlásených občanov 11
Počet odhlásených občanov 10
Počet narodených detí 11 (4 D, 7 CH)
Počet zosnulých 13 (6 Ž, 7 M)
Uzavreté manželstvá 5
Počet skolaudovaných domov 3
 
 
Rok 2010
Počet obyvateľov k 31.12.2010 838
Počet novo prihlásených občanov 14
Počet odhlásených občanov 17
Počet narodených detí 12(6 D, 6 CH)
Počet zosnulých 12
Uzavreté manželstvá 6
Počet skolaudovaných domov 4
 
 
Rok 2009
Počet obyvateľov k 31.12.2009 841
Počet novo prihlásených občanov 12
Počet odhlásených občanov 6
Počet narodených detí 7(3 D, 4 CH)
Počet zosnulých 18 (8 Z, 10 M)
Uzavreté manželstvá 4
Počet skolaudovaných domov 1
 
 
Rok 2008
Počet obyvateľov k 31.12.2008 846
Počet novo prihlásených občanov 26
Počet odhlásených občanov 11
Počet narodených detí 10 (3 D, 7CH)
Počet zosnulých 10 (4 Z, 6 M)
Uzavreté manželstvá 3
Počet skolaudovaných domov 5
 
 
Rok 2007
Počet obyvateľov k 31.12.2007 831
Počet novo prihlásených občanov 29
Počet odhlásených občanov 8
Počet narodených detí 8 (4 D, 4CH)
Počet zosnulých 12 (8 Z, 4 M)
Uzavreté manželstvá 4
Počet skolaudovaných domov 3
 
D - dievča CH – chlapec Z - žena M - muž
 
 
Štruktúra obyvateľstva:
 
Počtom obyvateľov sa Pernek zaraďuje medzi malé obce.
 
 
Veková štruktúra obyvateľstva
·predproduktívny 104 (12,11%)
 
·produktívny 544 (63,33%)
·poproduktívny 211 (24,56%)

 

Počet nezamestnaných občanov:

 

rok

počet obyvateľov

% nezamestnaných

2003

41

5,2

2004

42

5,3

2005

29

3,5

2006

30

3,7

2007

17

2,0

2008

15

1,77

2009

41

4,88

2010

34

4,057

2011

30

3,58

2012 15

2,53

2013 24

4,41

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva:

 • slovenská

 • česká

 • maďarská

 

 

Historické údaje o počte obyvateľov :

 

Vývoj obyvateľstva obce je charakterizovaný rôznymi vývojovými vlnami, progresívneho ale aj regresívneho charakteru. Bol ovplyvnený administratívno-politickými a spoločenskými pomerni, investičnou činnosťou v bytovej výstavbe a finančnou politikou štátu a mesta Bratislavy. Počet obyvateľov obci v súčasnosti vykazuje pomalý rastúci trend.Napr. v 70 rokoch boli sídla rozdelené do 5 kategórií. Do piatej kategórie, tvz. Ostatné nestrediskové sídla, patril aj Pernek, čo zásadným spôsobom prispelo k výraznému poklesu obyvateľstva. Patriť do tejto skupiny znamenalo okrem iného aj to, že obci boli pridelené 1-2 stavebné povolenia ročne, pričom aspoň jeden člen rodiny musel byť zamestnaný v obci.

 

rok

počet obyvateľov

muži

ženy

počet domov

1928

1115

 

 

154

1940

1199

 

 

 

1960

1165

596

569

 

1970

1074

552

522

 

1970

971

495

476

 

1980

793

393

400

 

2001

783

378

405

338

2004

793

381

412

343

2005

820

392

428

344

2006

814

387

427

347

2007

831

392

439

350

2008

846

399

447

355

2009

841

401

440

356

2010

838

404

434

360

2011

837

405

432

363

2012

850

407

443

368

2013 859 409 450 371

 

 

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.