Hlavné menu

Kto je tu ??

Referendum

Referendum z 18.9.2010

P.č.

Znenie referendovej otázky

Počet odpovedí

ÁNO

NIE

1.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti  poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

149

14

2.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

164

3

3.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

154

1

4.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

156

8

5.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

125

44

6.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.

144

13

    
    
    

Volebná štatistika

  
 

Popis

Počet

%

 

Počet volebných okrskov

1

 

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

696

 

 

Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok

175

25,14

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.