Left Flag
Right Flag

Dotazníkový prieskum dopravného správania

08.10.2018 - Oznamy

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie anketového dotazníka prieskumu dopravného správania. Dotazník bude jedným z podkladov pre určenie základných socio-demografických údajov a dopravných návykov obyvateľov Vašej obce. Získané informácie o uskutočnených dopravných pohyboch budú použité pre vypracovanie „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“.

Dotazník sa vypĺňa za domácnosť, ako aj samostatne za každého člena Vašej domácnosti. Informácie prosíme uvádzať čo najpresnejšie. Exaktným vyplnením dotazníka cenne prispejete k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Vašej obce. Prieskum je anonymný. Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:


https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneho-spravania


Našim zámerom je na základe Vami poskytnutých informácii vypracovať hodnovernú analýzu a model súčasného stavu, ktorý bude kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu poskytnúť informácie vyplnením dotazníka.

Prosíme Vás, aby ste predmetný dotazník predistribuovali čo najväčšiemu počtu domácností vo Vašej obci k vyplneniu.

Spracovateľský tím „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“


V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností neváhajte prosím kontaktovať
alebo napísať email: dopravné.
prieskumy@gmail.com

Ing. Ondrej Jánov- 0904 986 652
Branislav Hokina - 0905 787 803
Dušan Dúbravický - 0905 469 647