Left Flag
Right Flag

Dotazník - Odvedenie, čistenie a likvidácia odpadových a splaškových vôd v obci Pernek

11.09.2020 - Oznamy

Vážení spoluobčania,
spoločne s vedením obce Vás chceme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať aktuálnu situáciu v našej obci:
Dotazníkom chceme spoločne s vedením obce zmapovať situáciu, ako občania obce odvádzajú, čistia a likvidujú splaškové a odpadové vody.


Odkaz na dotazník:

Odvedenie, čistenie a likvidácia odpadových a splaškových vôd v obci Pernek