Left Flag
Right Flag

DIAMA MUDr. Pavleová Malacky

09.03.2020 - Oznamy

Do odvolania zatvorené Z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavirusom bude diabetologické centrum
MUDr. Pavleovej v Malackách do odvolania zatvorené.
Pacienti budú vybavovaní telefonicky, vrátane e- receptov.