Left Flag
Right Flag

Čistý chotár 2018

07.04.2018

Na tejto našej tradičnej jarnej akcií sa zúčastnilo vyše 50 dobrovoľníkov. Vo veľkom počte boli zastúpení naši poľovníci, hasiči, prišli tiež podbabskí chatári. Tento rok sme sa zamerali na vyčistenie okolia príjazdových ciesť do Perneka. Boli sme na ceste do Malaciek, Kuchyne, na Babu. 
Príjemným zavŕšením celej akcie bolo pohostenie vo forme guláša v Sádku, ktoré pirpavili poľovníci.